ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετώ εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών την δημιουργία της ιστοσελίδας μας. Το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης μας  αναγνωρίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω σύγχρονων μεθόδων και τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας προχώρησε στην δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Μας δίνετε έτσι η ευκαιρία για άμεση και συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση των δράσεων και εκδηλώσεων του συνδέσμου  μας.
   Οι αλλαγές που συντελούνται σε διάφορα επίπεδα στην πατρίδα μας, στον ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνή χώρο δημιουργούν μια σειρά πιέσεων και προκλήσεων που όχι μόνο δεν αφήνουν αμέτοχα τα οργανωμένα σύνολα , αλλά αντίθετα τους προτρέπουν ως ανοικτά συστήματα να αντιδράσουν με ευελιξία για αποτελεσματική και ποιοτική αναβάθμιση.
  Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά σήμερα η πατρίδα μας είναι ανασταλτικός παράγοντας στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέση σαν οργάνωση. Έχομε δόση μάχες και θα εξακολουθήσουμε στο μέλλον να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια μας. Δεν σημαίνει όμως ότι η όποιες δυσκολίες θα μας αναγκάσουν να καταθέσουμε τα όπλα αλλά αυτές μας δυναμώνουν για να συνεχίσουμε τον αγώνα      
   Ευχή μας, μέσα από την συνεχή και αγαστή συνεργασία  με το Υπουργείο Υγείας την διεύθυνση το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσηλευτηρίων μας να πετύχουμε τον κοινό σκοπό μας ώστε να διασφαλιστεί η ψυχική και σωματική υγεία των μελών μας.

  Καλούμε όλους σας να αγκαλιάσετε  και να στηρίξετε τη προσπάθεια του Συνδέσμου μας ο καθένας στο μέτρο τον δυνατοτήτων του, η συμμετοχή σας είναι χρήσιμη και αναγκαία.

  Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους πρωτίστως υγεία σε εσάς και στης οικογένειες σας.

   

  Ανδρέας Μιχαήλ.

  Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών.

 

 
 
 
Copyright ponrenal.org All rights reserved
FOLLOW US