ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τηλεφωνικό κέντρο: 22603000 φαξ.2260308
Αιμοκάθαρση θάλαμος 1 : 22603763 / 22603758
Αιμοκάθαρση θάλαμος 2 : 22603767

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
Τηλεφωνικό κέντρο : 24800500 / 24800323
Αιμοκάθαρση: 24800453

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ  
Τηλεφωνικό κέντρο:  23200000
Αιμοκάθαρση: 23200193

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΣΟΥ
Τηλεφωνικό κέντρο: 25801100
Αιμοκάθαρση: 2581202

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

Τηλεφωνικό κέντρο :26803145
Αιμοκάθαρση: 26803244 / 26306103

 

 

 
 
 
Copyright ponrenal.org All rights reserved
FOLLOW US