Ενημέρωση Διευθυντή Νεφρολογικής Κλινικής

  16 Φεβρουαρίου 2015

  Με την έναρξη λειτουργίας του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το  Νεφρολογικό Τμήμα αναβαθμίστηκε και αναπτύχθηκε.
  Επανδρωμένο με άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχει διάγνωση όσο και θεραπεία στους νεφροπαθείς μας.
  Με διαρκή βελτίωση και στοχευμένη επέκταση, το Νεφρολογικό Τμήμα διαρθρώνεται σήμερα στους ακόλουθους τομείς :
  1, Τομέα Εξωτερικών Ιατρείων
  2, Τομέας Νεφρολογικής Κλινικής
  3, Τομέας Αιμοκάθαρσης
  4, Τομέας Περιτοναϊκής Κάθαρσης
  5, Τομέας Πλασμαφαίρεσης
  6, Τομέας Μεταμόσχευσης Νεφρού
  7, Τομέας Έρευνας στη Νεφρολογία ( μοριακή – γενετική διερεύνηση )
  Έτσι διασφαλίζεται η αντιμετώπιση περιστατικών χρόνιας η οξείας Νεφρικής Νόσου. Οι νεφροπαθείς μας δικαιούνται και τυγχάνουν της κοινωνικής και κρατικής μέριμνας, ώστε να έχουν ποιοτική ζωή για πολλά χρόνια.
  Επομένως το Νεφρολογικό Τμήμα φροντίζει για το παρόν αλλά στοχεύει και στη βελτίωση των υπηρεσιών του, ως εξής.

  1. Ενισχύει τις υποδομές Ηλεκτρονικής Υγείας, με μηχανογράφηση των ασθενών και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου.
  2. Εισάγει νέες τεχνολογίες υγείας, αντικαθιστώντας τις παλαιές μηχανές αιμοκάθαρσης με άλλες πιο σύγχρονες ενώ υιοθετεί παράλληλα νέες μεθόδους κάθαρσης, αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής.
  3. Χωρίς να αρκείται στη νοσηλεία-περίθαλψη, το Νεφρολογικό Τμήμα προωθεί προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, με πρώιμη αναγνώριση φορέων κληρονομικών ασθενειών και έγκαιρη ανίχνευση της νεφρικής νόσου.
  4. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Τμήμα Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και με το Ινστιτούτο Νευρολογίας – Γενετικής. Επιπλέον, στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής και στη δημιουργία δικού του ερευνητικού εργαστηρίου. Απώτερος στόχος είναι η μετεξέλιξη του Τμήματος σε Πανεπιστημιακή Κλινική.
  5. Η συστεγαζόμενη Μεταμοσχευτική   Κλινική ήδη αυτονομείται και ενισχύεται με αμοιβαίο όφελος για τη Νεφρολογική Κλινική, σε ανθρώπινο δυναμικό και επιπλέον κλίνες για τους ασθενείς.

  Η Ιατρική Επιστήμη δεν έπαψε να εξελίσσεται προς το καλύτερο με νέες τεχνικές, νέα φάρμακα και νέες τεχνολογίες.
  Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και ένα άλλο φάρμακο, που αντέχει στο χρόνο και που το Νεφρολογικό Τμήμα προσφέρει απλόχερα στους ασθενείς του: την αγάπη όλου του Προσωπικού και την υπόσχεση για την μέγιστη δυνατή βοήθεια.

  Δρ. Μιχάλης Ζαβρός
  Διευθυντής Νεφρολογικής – Μεταμοσχευτικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

 

 
 
 
Copyright ponrenal.org All rights reserved
FOLLOW US